Skip links

Icon Copy 2
Coaching

Sugarloaf houdt een spiegel voor, helpt hardop nadenken en geeft kernspelers eerlijke feedback over hun leiderschap, managementstijl en performantie. Tijdens een coaching sessie krijgt de coachee de kans om het in een veilige omgeving te hebben over gevoelige onderwerpen, kwetsbaarheden en noden. Zodoende biedt coaching on-the-job training en groeikansen.

Sugarloaf helpt de coachee om de tijd te nemen om goed en bewust te voelen, om de eigen impact te vergroten, om de opportuniteiten die er altijd liggen te (her)ontdekken en/of om een nieuwe route uit te proberen.

Sugarloaf ondersteunt kernspelers zodat ze beter in staat zijn om om te gaan met verandering. Coaching zet in op verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Dit maakt medewerkers wendbaarder en veerkrachtiger. Hierdoor initiëren en faciliteren ze makkelijker verandering bij anderen.

Sugarloaf helpt uw organisatie bij het creëren van een cultuur waarin ruimte is om te zoeken en te ontdekken.

Icon Copy
Consulting

Sugarloaf geeft woorden aan wat er te gebeuren staat, identificeert het potentieel en definieert een nieuwe strategie.

Sugarloaf verzekert dat de doelstellingen helder en eenduidig zijn en dat de volledige organisatie aan boord is via gezamenlijke betekenisgeving. Het contracteert de besluitvormers.

Sugarloaf treedt op als sparring partner voor raden van bestuur en executives als deze hun organisatie ingrijpend willen veranderen en op het moment dat ze voor zware strategische beslissingen staan. Hierbij wordt verder gekeken dan de dagelijkse routines en hindernissen. Bedoeling is om door te dringen tot de essentie van wat er gebeurt en het groter verhaal aan te voelen.

Sugarloaf zet de organisatie op het spoor van de implementatie. Het creëert de best mogelijke omgeving zodat de transformatie alle kans op slagen heeft.

Sugarloaf helpt uw organisatie transformeren.

Hoe?

Als managing partner erkent Lieve de waarde van wat sterk en gezond is in een persoon of organisatie maar ze heeft ook de moed om disfunctionele patronen aan te pakken. Ze verkiest duurzame boven snelle oplossingen. Doorheen het proces, bouwt ze verder op het talent, de veerkracht en het heerlijk potentieel van de betrokkenen. Haar voornaamste instrument is de dialoog. Haar aanpak is altijd op maat. De methodes die ze aanbeveelt zullen bestaande gedragspatronen in beweging brengen. Lieve zet continu in op het uitbreiden van haar kennisbasis, haar vaardigheden, haar tools en denkkaders.

Elke vraag wordt in alle sereniteit bestudeerd. Er wordt altijd tijd gemaakt voor een intakegesprek. Samen zoeken we naar de juiste aanpak en bespreken we wie best wanneer kan betrokken worden. Sugarloaf stelt daarna een plan van aanpak voor met een nauwkeurig kostenoverzicht. Zo weet de organisatie precies waarvoor het kiest.

Je moet jezelf blijven heruitvinden

Na een basisopleiding coaching in 2015, volgt Lieve nu het executive coaching programma in Ashridge (Hult University Business school, UK). Dit is een opstap naar volledige accreditatie als executive coach. Deze masteropleiding integreert wetenschappelijk onderzoek, theorie en praktijkgerichte inzichten en vaardigheden uit de disciplines coaching, psychotherapie en organisatieontwikkeling.

Lieve heeft rechtstreeks ervaring met Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoek), systeem denken, lean, zelfsturende teams, project management (Prince2), agile. Lieve is geïnspireerd door Transformational Presence.

Bekijk de opleiding hier
Sugarloaf onderschrijft de coaching gedragscode van Ashridge

Management Drives

Lieve is gecertifieerd partner van Management Drives. MD is een management instrument dat de drijfveren van medewerkers en teams meet en visualiseert. Zodoende creëert het een gemeenschappelijke taal om drijfveren en gedrag te bespreken en om verder te bouwen op de sterktes van het team en de individuele medewerker. Deze methodiek helpt individuen, teams en organisaties bij het ontwikkelen én bij het verhogen van hun performantie. www.managementdrives.com